PR en Communicatie

Goede public relations en communicatie zijn voor stichting Vrienden van Droom Je Thuis zeer belangrijk. Het zorgt voor herkenbaarheid, bekendheid en vertrouwen. Een goede reputatie is voor de Vrienden van Droom Je Thuis van groot belang om op een effectieve manier promotie te maken en naar buiten te brengen wat er zoal speelt en wat er nodig is op het gebied van wonen en zorg in het toekomstige Droom Je Thuis huis.

Mede door een duidelijke PR en communicatie willen wij er voor zorgen dat we een goede en professionele reputatie hebben, waardoor we als professionele partij worden beschouwd en er daardoor ook makkelijker financiële middelen kunnen worden gegenereerd. Met deze middelen zijn vervolgens weer extra activiteiten en voorzieningen voor de toekomstige bewoners te realiseren.

De commissie PR en communicatie bestaat uit de volgende personen:
•    Kees Schaap
•    Alex Boerst
•    Dortih van der Meer

De PR en Communicatie commissie kunt u bereiken via ons contact formulier.

Om de PR en communicatie inhoud te geven heeft de commissie de beschikking over een aantal hulpmiddelen:

Huisstijl
Evenals stichting Droom Je Thuis hanteert ook stichting Vrienden van Droom Je Thuis voor al haar communicatiemiddelen een uniforme huisstijl. Op deze website, maar ook in onze correspondentie en documenten komt deze huisstijl duidelijk tot uiting en draagt daarmee bij aan de gewenste professionele uitstraling.

Website
Belangrijkste hulpmiddel is onze website. Via dit medium kunnen we snel en adequaat actuele onderwerpen en oproepen plaatsen. Zo blijft u als belangstellende direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Brochures
Stichting Vrienden van Droom Je Thuis stelt brochures op, die u elders op deze website kunt raadplegen en eventueel kunt downloaden (Brochures). Met deze brochures kunnen we u snel inzicht geven wat stichting Vrienden van Droom Je Thuis inhoudt en waar we voor staan.

Nieuwsbrieven
Periodiek wordt er een nieuwsbrief uitgebracht door stichting Vrienden van Droom Je Thuis, waarin recente gebeurtenissen en activiteiten worden vermeld. De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden via onze website (Nieuwsbrieven).

Persberichten en mediacontacten
Indien dat noodzakelijk en/of gewenst is, zal het Droomhuis via de pers of de media naar buiten treden. De commissie PR en communicatie speelt hier een coördinerende rol in.

Belangrijkste taak van de commissie is de genoemde hulpmiddelen bij te houden en te  actualiseren.

Logo’s

Hieronder ziet u de diverse logo’s in JPEG staan die wij gebruiken en die u kunt downloaden en mag gebruiken op uw uitnodiging of presentatie. Echter alleen indien u deze nodig heeft voor de promotie van stichting Droom Je Thuis of stichting Vrienden van Droom Je Thuis. Het gebruik voor andere doeleinden dan hierboven beschreven is alleen toegestaan na schriftelijk toestemming van ons.

Klik op de gewenste afbeelding. Ga met de muis in de geopende afbeelding staan en klik één keer met rechts. Ga naar de regel “bewaar afdeling als” en sla de afbeelding op. Indien u sectorbestanden .ai nodig heeft kunt u via email contact met ons opnemen.

Logo Vrienden van Droom Je Thuis
Stempel Liefdevol Wonen en Logeren
Droom Je Thuis vlag