Sponsoring

Er zijn verschillende projecten geselecteerd waarvoor wij op zoek zijn naar sponsoren. Uw sponsorbijdrage is zeer welkom aangezien hierdoor de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis huis net dat extra’s geboden kan worden waardoor het huis voor hen een prettige omgeving is om te leven en om zichzelf te kunnen zijn.

Er zijn sponsorprojecten variërend in financiële omvang en projecten voor verschillende doelen. Mocht u geïnteresseerd zijn om te sponsoren, uw bijdrage zal zeker goed besteed worden! U kunt ook sponsoren met diensten, goederen of kortingen.

Indien u besluit dat u een bijdrage (financieel, diensten, materialen of kortingen) wilt leveren aan de projecten van de Vrienden van Droom Je Thuis, kunt u telefonisch contact opnemen met onze voorzitter via nummer 0653165971. In dit gesprek kunt u aangeven met welk bedrag, diensten, goederen of kortingen u ons zou kunnenn steunen. De sponsorcommissie zal financiële sponsorbijdragen gaan verdelen over de verschillende projecten. Bij de officiële opening van het DJT huis zullen wij aan iedere sponsor bekend maken waar de betreffende bijdrage naartoe is gegaan. Het is ook mogelijk om exclusief een project te sponsoren. Ook hiervoor kunt u het beste contact opnemen met onze voorzitter

Wilt u meer informatie over de sponsorprojecten, of de manier waarop u tot sponsoring kunt komen stuur ons dan een email sturen. Wij nemen daarna contact met u op. Wij kunnen u dan informatie toesturen, maar een persoonlijk gesprek of presentatie valt ook binnen de mogelijkheden!

Op de website van Stichting Droom Je Thuis is een sponsorpagina te vinden. Hier worden de logo’s vermeld van de sponsoren die Stichting Droom Je Thuis ondersteunen of ondersteund hebben met goederen, diensten, financiën of kortingen die een waarde vertegenwoordigen van €1000,- of meer. U kunt bij uw verzoek tot sponsoring aangeven of u op de sponsorpagina vermeld wilt worden, of dat u anoniem wilt sponsoren.

Stichting Vrienden van Droom Je Thuis is in het bezit van de ANBI-status. Dit betekent dat de stichting geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is over de bedragen die de stichting geschonken krijgt. Maar ook voor de schenker heeft die ANBI-status voordelen: u mag namelijk uw gift aan een ANBI-instelling  in aftrek brengen voor de Inkomstenbelasting.

 

De bestemming van uw gift aan Droom Je Thuis kunt u ook zelf aan een van onze sponsorprojecten koppelen

Indien u Stichting Droom Je thuis financieel wil steunen kunt u uw donatie overmaken naar IBAN: NL94 RABO 0325 0358 57 t.n.v. Vrienden van Droom Je Thuis. Wilt u uw gift koppelen aan en van onze projecten dan schrijft u in het onderwerpveld van u elektronische overschrijving “Gift bestemd voor sponsorproject (projectnummer)”

Actuele Sponsor Projecten Vrienden van Droom Je Thuis

Sponsorproject 1

Uw sponsorbijdrage is zeer welkom aangezien hierdoor de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis huis net dat extra’s geboden kan worden waardoor het huis voor hen een prettige omgeving is om te leven en om zichzelf te kunnen zijn.

Sponsorproject 2

Uw sponsorbijdrage is zeer welkom aangezien hierdoor de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis huis net dat extra’s geboden kan worden waardoor het huis voor hen een prettige omgeving is om te leven en om zichzelf te kunnen zijn.

Sponsorproject 3

Uw sponsorbijdrage is zeer welkom aangezien hierdoor de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis huis net dat extra’s geboden kan worden waardoor het huis voor hen een prettige omgeving is om te leven en om zichzelf te kunnen zijn.

Sponsorproject 4

Uw sponsorbijdrage is zeer welkom aangezien hierdoor de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis huis net dat extra’s geboden kan worden waardoor het huis voor hen een prettige omgeving is om te leven en om zichzelf te kunnen zijn.

Sponsorproject 5

Uw sponsorbijdrage is zeer welkom aangezien hierdoor de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis huis net dat extra’s geboden kan worden waardoor het huis voor hen een prettige omgeving is om te leven en om zichzelf te kunnen zijn.

Sponsorproject 6

Uw sponsorbijdrage is zeer welkom aangezien hierdoor de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis huis net dat extra’s geboden kan worden waardoor het huis voor hen een prettige omgeving is om te leven en om zichzelf te kunnen zijn.

Sponsorproject 7

Uw sponsorbijdrage is zeer welkom aangezien hierdoor de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis huis net dat extra’s geboden kan worden waardoor het huis voor hen een prettige omgeving is om te leven en om zichzelf te kunnen zijn.

Sponsorproject 8

Uw sponsorbijdrage is zeer welkom aangezien hierdoor de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis huis net dat extra’s geboden kan worden waardoor het huis voor hen een prettige omgeving is om te leven en om zichzelf te kunnen zijn.

KvK: 70048916

© Stichting Vrienden van Droom Je Thuis

IBAN: NL94 RABO 0325 0358 57