Helpt U ook mee? 49 zonnepanelen voor DJT

Om het Droom Je Thuis-huis nog meer te verduurzamen willen wij zonnepanelen gaan plaatsen. Hiermee kunnen we de energiekosten voor de bewoners voor de komende jaren fors omlaag brengen

Zoals u begrijpt is het financieren van dit huis voor 12 kinderen met een beperking een grote uitdaging geweest. Dat is gelukt maar daarmee is de rek er wel een beetje uit.

Om de aanschaf van deze zonnepanelen mogelijk te maken starten wij de sponsoractie “VOOR NIETS GAAT DE ZON OP”. Het zou geweldig zijn als u een steentje bij kunt dragen met een kwart, een halve of een heel zonnepaneel.

Helpt u mee? Wij zouden u zeer dankbaar zijn.

Sponsor een zonnepaneel (incl. installatie) op het Droom Je Thuis-huis.

–> Een heel zonnepaneel à € 450,–
–> Een half zonnepaneel à € 225,–
–> Een kwart zonnepaneel à € 112,50

Meer dan 1 zonnepaneel sponsoren voor op het Droom Je Thuis-huis is natuurlijk ook mogelijk en alleen een losse bijdrage voor de sponsoractie “VOOR NIETS GAAT DE ZON OP” kan natuurlijk ook.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL94RABO 0325 0358 57 t.n.v. St. Vrienden van Droom Je Thuis onder vermelding van ‘gift zonnepaneel’ of klik hier of klik beneden op het zonnepaneel van uw keuze.

Ja, ik doe mee en sponsor ¼, ½ of 1 zonnepaneel voor DJT.

Klik op het zonnepaneel van uw keuze om verder te gaan.