ANBI-status

Stichting Vrienden van Droom Je Thuis heeft een ANBI-toekenning. Wat dat betekent wordt hieronder uitgelegd.

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling

De Belastingdienst heeft Stichting Vrienden van Droom Je Thuis de status van ANBI toegekend

De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen waar u als donateur of sponsor gebruik van kunt maken. Het levert voor beide partijen de volgende voordelen op:

  • Giften van een particulier aan een ANBI (lees: Stichting Vrienden van Droom Je Thuis) zijn voor die particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Voor het totaal aan gewone giften geldt een drempel voor aftrek van 1% van het drempelinkomen met een minimum van €60; het aftrekbare bedrag is maximaal 10% van het drempelinkomen. Drempelinkomen is het totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Stichting Vrienden van Droom Je Thuis hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.
  • Uitkeringen die Stichting Vrienden van Droom Je Thuis doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.
    Stichting Vrienden van Droom Je Thuis is er bij gebaat om zoveel mogelijk donateurs en sponsoren te krijgen met als doel de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis huis het optimaal naar hun zin te kunnen maken en te kunnen houden.

Voor Stichting Vrienden van Droom Je Thuis is daarom deze ANBI-verklaring van de Belastingdienst zeer belangrijk. Het maakt ons aantrekkelijker voor u als sponsor en/of donateur.

Meer informatie nodig? Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie, kunt u contact met ons opnemen of u verder oriënteren op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

KvK: 70048916

© Stichting Vrienden van Droom Je Thuis

IBAN: NL94 RABO 0325 0358 57