Voortgang project

December 2019

Op maandagavond 16 december heeft Droom Je Thuis een omwonendenavond georganiseerd voor de bewoners van het Zuideinde en de ‘s-Gravenzandseweg (oneven nummers) in Naaldwijk. De toekomstige bewoners van Droom Je Thuis waren met hun ouders aanwezig om de omwonenden te informeren over de nieuwbouwplannen. Het was een mooi moment voor de buurt om kennis te maken met de toekomstige bewoners.

Op woensdag 18 december hebben Cobie Gardien, wethouder Ruimtelijke Ordening Gem. Westland en Kees Quak, voorzitter St. Droom Je Thuis, de  anterieure overeenkomst (A.O.) ondertekend. Deze overeenkomst is een z.g. grondexploitatieovereenkomst die men sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan. Deze overeenkomst sluit men af in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan.

Nu deze gebeurtenissen gepasseerd zijn kan St. Droom Je Thuis haar bouwplannen openbaar maken en de procedures starten die nodig zijn voor het aanvragen van de bouw- en omgevingsvergunning. 

Op deze pagina publiceren wij de voortgang van de bouwprocedure proces en alles wat interessant is om met u te delen. Wilt u direct op de hoogte blijven van wat er de komende tijd zoal gebeurt bekijk dan regelmatige onze website en deze pagina.