Stichting Vrienden van Droom Je Thuis

De Stichting Vrienden van Droom Je Thuis is in 2017 opgericht ter ondersteuning van de Woon en Zorg-Stichting Droom Je Thuis. De Stichting werft fondsen voor doelgerichte projecten. De huisvesting en zorg van het Droom Je Thuis huis gaat voornamelijk door de bewoners en wettelijke voorzieningen worden vergoed. Maar daarmee wordt het beoogde doel, een prettige woonvoorziening, niet volledig gerealiseerd. Voor bijvoorbeeld de inrichting en gezellig aankleden van de algemene verblijfsruimten, een tuininrichting met aangepaste voorzieningen, aangepaste vervoersmiddelen, speeltoestellen, georganiseerde uitjes of bijvoorbeeld een snoezelruimte is de stichting afhankelijk van giften, donaties, legaten en sponsoring en zijn donateurs en vrienden van Droom Je Thuis onmisbaar.

U kunt als sponsor, donateur of als vriend(in) een bijdrage leveren aan ons Droom Je Thuis huis. Zowel met financiële ondersteuning als met diensten of goederen. Indien kernbegrippen als ‘zorg’, ‘kwaliteit van bestaan’ of een een ’thuis dicht bij huis’ ook u aanspreken, steunt u zo een hartverwarmend doel. Kijk op de “pagina steun” voor meer informatie.

Stichting Vrienden van Droom Je Thuis is in het bezit van de ANBI-status. Dit betekent dat de stichting geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is over de bedragen die de stichting geschonken krijgt. Maar ook voor de schenker heeft die ANBI-status voordelen: u mag namelijk uw gift aan een ANBI-instelling  in aftrek brengen voor de Inkomstenbelasting.

KvK: 70048916

© Stichting Vrienden van Droom Je Thuis

IBAN: NL94 RABO 0325 0358 57