Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoording van het bestuur van Stichting Vrienden van Droom Je Thuis. De uitgifte frequentie is 4x per jaar (voorjaar/zomer/najaar/winter). Indien er aanleiding is om nieuws eerder en vaker te delen, dan zullen extra nieuwsbrieven worden gepubliceerd.

Hieronder staat het archief van onze gepubliceerde nieuwsbrieven. 

KvK: 70048916

© Stichting Vrienden van Droom Je Thuis

IBAN: NL94 RABO 0325 0358 57