Fijn dat u er over nadenkt om Stichting Vrienden van Droom Je Thuis financieel te steunen.

Uw sponsorbijdrage is zeer welkom aangezien hierdoor de toekomstige bewoners van het Droom Je Thuis-huis net dat extra’s geboden kan worden waardoor het huis voor hen een prettige omgeving is omte leven en om om zichzelf te kunnen zijn.

De Stichting Vrienden van Droom Je Thuis is in 2017 opgericht ter ondersteuning van de Wonen en Zorg-Stichting Droom Je Thuis. Wij werven fondsen voor doelgerichte projecten. De huisvesting en zorg van het Droom Je Thuis huis gaat voornamelijk door de bewoners en wettelijke voorzieningen worden vergoed. Maar daarmee wordt het beoogde doel, een prettige woonvoorziening, niet volledig gerealiseerd. Voor bijvoorbeeld de inrichting en gezellig aankleden van de algemene verblijfsruimten, een tuininrichting met aangepaste voorzieningen, aangepaste vervoersmiddelen, speeltoestellen, georganiseerde uitjes of bijvoorbeeld een snoezelruimte is de stichting afhankelijk van giften, donaties, legaten en sponsoring en zijn donateurs en Vrienden van Droom Je Thuis onmisbaar.

U denkt er over na om een financiële bijdrage te leveren aan het Droom Je Thuis-huis. U steunt daarmee een hartverwarmend doel en daar zijn wij heel blij mee. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage. Dank u wel.

 

Gegevens Stichting Vrienden van Droom Je Thuis

Vrienden van Droom Je Thuis

Van Velzenstraat 13

2685 RB Poeldijk

IBAN: NL58 RABO 01770 99380

KvKnr: 70048916

Vrienden van Droom Je Thuis

 automatische incasso invulformulier

NB: Indien u een periodieke gift (d.w.z. 5 jaar of langer) aan Stichting Vrienden van Droom Je Thuis wil doen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Bovendien dient u het door de belastingdienst daartoe opgesteld formulier in te vullen, te ondertekenen en aan ons toe te zenden (vriendenvandjt@gmail.com), waarna wij het formulier mede zullen ondertekenen. Klik hier om dit formulier te openen.

Leest u eerst onze privacyverklaring voordat u uw gegevens met ons deelt. Klik hier om de privacyverklaring te lezen.

Opzeggen van een automatische incasso kan eenvoudig door het sturen van e-mail of brief naar Stichting Vrienden van Droom Je Thuis. Binnen 30 dagen na ontvangst, sturen wij u een bevestiging en wordt de automatische  incasso stopgezet. Vermeld in uw opzegging uw volledige naam, uw adres, het incassobedrag en het kenmerk van de machtiging.