Woon en Zorgstichting Droom Je Thuis

Stichting Droom Je Thuis heeft als doelstelling het verlenen en organiseren van zorg, alsmede het bieden van een optimaal zorg/leefklimaat voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een optimale vorm van samenwerking met zorginstellingen, zodat de geboden zorgverlening zo goed mogelijk aansluit bij de zorgbehoefte van de bewoners.

De Woon en Zorgstichting wordt financieel ondersteund door de Stichting Vrienden van Droom je Thuis. Deze Stichting haalt op allerlei manieren geld op voor doelgerichte projecten, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de algemene verblijfsruimten, aangepaste vervoermiddelen, speeltoestellen en georganiseerde uitjes.