Vrienden van DJT

Stichting Droom Je Thuis presenteert haar nieuwe Vrienden van DJT folder. De stichting is op zoek naar vrienden die de kanjers van DJT een warm hart toedragen en dit, naast hun liefde en warmte, ook willen laten blijken door donateur en Vriend van Droom Je Thuis te worden. In de huidige tijd is het, zonder hulp van buitenaf, moeilijk om een logeerinitiatief in stand te houden en te laten toegroeien naar een woonvoorziening. Reguliere zorggelden en subsidies zijn hiervoor ontoereikend.
Om deze doelstellingen te realiseren heeft Stichting Droom Je Thuis aanvullende gelden nodig. De financiële steun die zij ontvangen van de Vrienden van Droom Je Thuis wordt volledig ingezet voor het welzijn van de kanjers en de voorzieningen tijdens het logeren en het toekomstig wonen. Wilt u donateur worden van Stichting Droom Je Thuis kijk dan op de “Donateur/Vrienden van” pagina hier op de website.

vrienden-van-folder

Kerstmarkt Naaldwijk

Stichting Droom Je Thuis heeft dit jaar meegedaan aan de “Glitter Glamour Gala” Kerstmarkt, georganiseerd door het WerkPalet uit Naaldwijk. Onze kraam was gevuld met vele moop1010142ie kerstspullen die gemaakt zijn door onze kanjers en hun ouders. De kraam was gezellig aangekleed en van mooie verlichting voorzien. Het was een gezellige en drukke avond, de belangstelling was ruim en menig huiskamer in het Westland en omstreken zal dit jaar versierd zijn met onze mooie kerstversieringen. Bijna alle kerstspullen zijn verkocht. De opbrengst, die bestemd is voor de rolstoelbus waarvoor we sparen, was overweldigend: maar liefst €650,00! Wij bedanken u hartelijk voor uw belangstelling en al uw aankopen.

p1010129