Stichting Droom Je Thuis viert 1e lustrum

Als je vol vertrouwen de richting van je dromen volgt, beleef je successen die je nooit zou hebben verwacht!’.

Op 16 november 2012 werd de Stichting Droom je Thuis opgericht. Vol vertrouwen.
Vandaag precies vijf jaar later kijken we terug op hetgeen is bereikt.
Dankbaar voor de successen die we hebben beleefd en vol verwachting en vertrouwen dat onze grote droom verwezenlijkt zal gaan worden.
De gemeente Westland heeft onze plannen omarmt en daarmee wordt de stip op horizon groter en groter.
Dat geeft ons energie om door te gaan, want er moet nog veel gerealiseerd worden.

Wij bedanken alle ouders, al het personeel, alle ‘vrienden’ en alle gulle gevers voor hun inzet en giften de afgelopen jaren.
Maar onze grootste dank gaat uit naar onze kanjers, die iedere keer ons weer weten te inspireren om op onze weg door te gaan!
Gefeliciteerd allemaal! 😊

Vandaag is een mooi dag om onze beide nieuwe en opgefriste websites te presenteren. (www.stichtingdroomjethuis.nl en www.vriendenvandroomjethuis.nl).
Laten we hopen dat er nog meer mensen onze sites weten te vinden, waarmee onze bekendheid wordt vergroot.

Vol vertrouwen op naar de volgende 5 jaar!

Mooi gebaar van Jan en Angelien Nottet

De heer Jan Nottet bereikte deze maand de mooie leeftijd van 75 jaar en besloot samen met zijn vrouw Angelien voor vrienden en kennissen, ter gelegenheid van dit moment, een feest te geven in restaurant de Viersprong.
“Jullie aanwezigheid is ons cadeau” stond er op de uitnodiging. Maar als jullie toch niet met lege handen willen komen dan wordt de enveloppe geschonken aan Stichting Droom Je Thuis schreef Jan. Wat een geweldig mooi gebaar van de familie Nottet. Dank jullie wel.
Vele gasten gaven hieraan gehoor en een bedrag van €650,- werd opgehaald. Jan en Angelien vulden dit aan tot €700,- wat werd overgemaakt naar onze Stichting. Nogmaals heel hartelijk dank hiervoor, wij zullen het goed besteden. En namens onze ouders en hun kinderen “van harte gefeliciteerd Jan”.

Rolstoelbus Rabobank cheque uitgereikt

Op 9 november zijn de checks van het RaboWestland fonds uitgereikt. Ook Droom Je Thuis ontving een check van €3000,- Dit mooie bedrag hebben in dit voorjaar al ontvangen als bijdrage voor onze rolstoelbus. Ingrid Nieuwenhuis, moeder van Thomas die een van onze DJT jongeren is, gaf ten overstaande van de gasten van het RaboWestlands fonds een korte presentatie over Droom Je Thuis en onze mooie rolstoelbus. RaboWestland fonds nogmaals bedankt voor jullie bijdrage.

Gemeente Westland positief over Droom Je Thuis Wooninitiatief op locatie Zuideinde

Het antwoord van de Gemeente Westland op de door ons ingediende Quick Scan om de locatie Zuideinde te Naaldwijk te transformeren naar begeleid wonen is zeer positief voor Stichting Droom Je Thuis.
Het perceel aan het Zuideinde heeft momenteel bestemming “Bedrijf” maar is aan alle zijden omgeven door woningbouw. De gemeente Westland verwacht dat het niet noodzakelijk is de huidige bestemming op deze locatie te handhaven.
De gemeente wil graag èèn integrale ontwikkeling van dit gebied zien en wil graag met ons in overleg om tot een gedegen plan te komen.
Wij zijn erg blij dat nu, 5 jaar na de oprichting van Stichting Droom Je Thuis, deze stap voorwaarts gemaakt kan worden en dat de verwezenlijking van “onze Droom” een stuk dichterbij is gekomen.

Adviesbrief Quick Scan FB