Feestelijke eerste paal voor Droom Je Thuis-huis in Naaldwijk na 4,5 jaar voorbereiding

Vandaag 4 juni 2021 is eindelijk de 1e paal geslagen van ons Droom Je Thuis-huis. Hier hebben wij lang op gewacht en nu het zover is zijn wij super blij. Begeleid door de knal van een confettikanon is een begin gemaakt met de bouw van het Droom je Thuis-huis in Naaldwijk. Samen met onze voorzitter Kees Quak sloeg Wethouder Cobie Gardien van ruimtelijke ordening de eerste (symbolische) paal op de bouwplaats aan de Zuyt Brugge in Naaldwijk. De feestelijke gebeurtenis werd gadegeslagen door de 12 toekomstige bewoners van het huis samen met hun ouders en een 10 tal genodigden. T.g.v. corona beperkingen konden helaas niet meer mensen hierbij aanwezig zijn. De realisatie van ons DJT huis is deels mogelijk gemaakt door fondsenwerving onder en steun van vele Westlandse bedrijven en bewoners. Tijdens deze feestelijk gebeurtenis verrasten de 3 aanwezige bouwpartners van het DJT-huis ons met een geweldige gift. Verbakel Bouwbedrijf uit Poeldijk, Elektravon Naaldwijk en Schouten Techniekgroep uit Nootdorp schonken ieder €10.000,- aan St. Droom Je Thuis. Dit maakte deze mooie dag nog mooier. Namens onze 12 kanjers heel hartelijk bedankt voor jullie mooie bijdrage en wij kijken vol verwachting uit naar ons huis dat jullie voor ons gaan bouwen.

 

Stichting Zorgvastgoed DJT krijgt bouwgrond voor DJT-huis in eigendom

Net voor het boren van de eerste palen heeft de gemeente Westland de bouwgrond voor het DJT huis is overgedragen aan Stichting Zorgvastgoed DJT. Het passeren van de akte gebeurde onder toeziend oog van notaris Franken. De akte werd getekend door Kees Quak, voorzitter van Stichting Droom Je Thuis en Kees Schaap, secretaris van Stichting Vrienden van Droom Je Thuis.

Notaris Franken was zo vriendelijk om het honorarium behorende bij het passeren van de akte als gift over te dragen aan Stichting Droom Je Thuis. Namens de 12 kanjers van Droom Je Thuis bedanken wij notaris Franken hier hartelijk voor.