1e Westland Boksgala gaat geld inzamelen voor de inrichting van een snoezelruimte in het Droom Je Thuis-huis

WESTLAND BOKSGALA 2019

De organisatorische voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, de deelnemers volop in training. Dit allemaal met in het vooruitzicht het eerste Westland Boksgala, dat op zaterdag 18 mei in De Veiling (voorheen De Leuningjes) in Poeldijk plaatsvindt. Het Westland Boksgala belooft een waar spektakel te worden. 12 Bokspartijen tussen bekende Westlandse ondernemers, een veiling, een afterparty én de mogelijkheid om met elkaar de wedstrijden onder het genot van een heerlijk diner te bekijken via aangekochte ‘sponsortafels’.

Natuurlijk wordt het 1e Westland Boksgala, zoals Westland betaamt, georganiseerd voor een goed doel. De opbrengst van het evenement komt volledig ten goede aan de stichting Droom je thuis. Er wordt specifiek geld ingezameld voor de inrichting van een zogeheten snoezelruimte. Snoezelen is z.g. belevingsgerichte zorg en is gebruikelijk in de zorgverlening aan mensen met bijvoorbeeld een beperking. Door snoezelen wordt verveling tegengegaan, zintuiglijke waarnemingen verdiept, contact bevorderd en ontspanning mogelijk gemaakt. Dit komt het welzijn van de bewoners ten goede.

Hieronder vindt u een toelichting wat belevingsgerichte zorg inhoud.
Belevingsgerichte zorg is een nieuwe manier van zorg verlenen aan mensen die zorg krijgen. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking. Bij belevingsgerichte zorg staan de wensen en mogelijkheden van degene die zorg krijgt centraal, niet de beperkingen die iemand heeft.

Uiteindelijke doel is een betere kwaliteit van leven van degene die zorg krijgt. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat mensen meer zelf doen, meer plezier hebben en minder onrust vertonen. En dat maakt zorgverleners en mantelzorgers ook gelukkiger.

Belevingsgerichte zorg betekent aansluiten bij de belevingswereld en gevoelens van iemand die zorg krijgt. Er bestaan verschillende manieren om belevingsgericht te werken, bijvoorbeeld snoezelen voor het activeren van zintuigen en warme zorg om angst weg te nemen.

Wat is snoezelen?
Snoezelen of zintuigactivering is een kalmerende activiteit voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking.
Snoezelen valt onder de belevingsgerichte manier van zorg verlenen. Deze activering prikkelt de belangrijkste zintuigen: het gehoor, het zicht, de reuk, de tast en de smaak. Door deze zintuigen selectief te prikkelen, kunnen mensen hun emoties en gevoelens uiten.

Het uiteindelijke doel van snoezelen is een betere kwaliteit van leven van degene die zorg krijgt. Snoezelen is het optimaliseren van gevoelens. Het bevordert een dialoog tussen verzorgde, zorgverlener en de omgeving. Het creëert een sfeer van geborgenheid en veiligheid.

Snoezelhulpmiddelen of –materialen geven ontspanning, gaan verveling tegen, bevorderen het leggen van contact leggen en verbeteren en ervaren de zintuigelijk waarneming.
Dit alles zorgt voor afname van onrust en agressie en dus voor minder gebruik van kalmerende medicatie. Cliënten ervaren hun leven zinvoller. Ook is het mogelijk om samen een zinvolle relatie op te bouwen.

Voorbeelden van snoezelmaterialen:
• Zien. Waarnemen van bewegingen, kleuren, lichtbronnen en combinaties hiervan. Voorbeelden: spiegelbollen, bewegende ‘schilderijen’ en projecties, (kerst)verlichting, blacklight in een donkere omgeving en lavalampen.
• Horen. Luisteren naar rustgevende geluiden en muziek. Voorbeelden: regenmakers, cd’s met piano of gitaarmuziek. Bij mensen met dementie is vaak een favoriet genre bekend.
• Voelen. Prikkelen van gevoel. Voorbeelden: lucht blazen, schommelen, een warm (schuim)bad. Maar ook zachte speelmaterialen, zoals fleecekussens.
• Ruiken. Aanbieden van geuren. Voorbeelden: aromatherapie (in bad), wierook of geurende bloemen.
• Tast. Voelen van verschillende materialen en vormen. Voorbeelden: poppen, speelgoedbeesten zoals robotdieren, plankjes met uiteenlopende materialen en vormen, pittenzakjes. Maar denk ook aan bak met zand, knikker of andere kleine materialen waar iemand met de handen doorheen kan ‘voelen’.
• Smaak. Proeven van verschillenden aromatische hapjes of dranken. Voorbeelden: fruit of ijsjes, maar denk bij mensen met dementie ook aan smaakvoorkeuren van vroeger, bijvoorbeeld haring of een kaneelstok.

Snoezelbadkamers
Naast snoezelen in een snoezelruimte kan men er ook voor kiezen om te snoezelen in een badkamer. Hierbij combineer je het functionele; de badsituatie, met het aangename; het snoezelen. Een badkamer is bij uitstek geschikt om te snoezelen, omdat het van zichtzelf al een aantal zintuiglijke ervaringen biedt. Bijvoorbeeld de warmte en geborgenheid van het water en het persoonlijke contact.
Een functionele “natte” ruimte wordt door aanpassing van de beschikbare ruimte en toevoeging van diverse materialen een zintuigprikkelende snoezelbadkamer.
Doordat mensen met een verstandelijke beperking vaak moeilijk kunnen ontspannen is het mogelijk hen te prikkelen en hierdoor communicatie en contact op gang te brengen. Zowel via lichaamstaal als zintuiglijk. Door in een warme ruimte c.q. bad situatie of speciale stoel gedoseerd visuele, auditieve, tactiele, sensopatische materialen en prikkels gedoseerd aan te bieden, ontstaat er een andere ontspanningsactiviteit dan regulier door de dag wordt aangeboden.

Benefietconcert Monster goed voor €12.500,-

Het afgelopen maandagavond gehouden benefietconcert van de Westlandse Koorvereniging Musica ten behoeve van het Droom Je Thuis Huis is een groot succes geworden.

In een volle Kerk “De Hoeksteen” te Monster hebben WKV Musica, onder leiding van Gerard Breas, samen met Marco Bakker, Jan Vayne, Hi-Five, Arthur Postma en Aarnoud de Groen een grandioos concert gegeven. De solo’s van Marco Bakker en Jan Vayne waren van hoog niveau. En de inzet van het koor zorgde ervoor dat de kerk tijdens dit concert figuurlijk uit zijn voegen barste.

In het tweede deel van het concert kregen de aanwezigen de gelegenheid om met o.a. Hallelujah van Cohen, Toreador van Bizet en When the Saints vol enthousiasme mee te zingen. De aanwezige kinderen en ouders van Droom Je Thuis hebben een onvergetelijke avond beleefd.

Aan het einde van het concert is door de voorzitter van het koor – Dea de Koning – aan de voorzitter van Stichting Droom Je Thuis – Kees Quak – en Lonneke van der Meer een cheque overhandigd van € 12.500. Dit bedrag is mogelijk gemaakt doordat de artiesten, musici en het koor geheel belangeloos aan dit concert hebben meegewerkt. Daarnaast was de kerk gratis ter beschikking gesteld en hebben de leveranciers en sponsors ervoor gezorgd dat de kaartopbrengst geheel ten goede kon komen aan de Stichting.

Het Droom Je Thuis Huis is hiermee weer een stap dichterbij gekomen!

Alle foto’s ©Ralf van Koppen

Bazar Vredekerk uit de Lier groot succes

De 2018 van de bazar van de Vredekerk uit de Lier is wederom en groot succes geworden. De bazar werd afgelopen week gehouden in ’t Centrum in De Lier. De opbrengst is voor een deel bestemd voor verschillende goede doelen: Hospice Beukenrode, Stichting Avavieren en Stichting Droom je Thuis. De rest van de opbrengst is voor de kerk bestemd. In en rondom gebouw ’t Centrum was van alles te doen. Behalve de bazar met de bekende onderdelen Rad van Avontuur, Bloemenstand, Rommelmarkt, Seniorenochtend en koffiecorner waren er nog diverse andere leuke activiteiten. De vele bezoekers waren enthousiast en genoten van de gezelligheid. De drie goede doelen ontvingen elk €5000,-. Stichting Droom Je Thuisn is heel blij met deze fantastisch mooie bijdrage die natuurlijk ook gebruikt gaat worden voor ons toekomstige Droom Je Thuis-huis. Mensen van de Vredekerk, bazarcommissie, alle vrijwilligers en alle bezoekers van de bazaar heel hartelijk bedankt namens de kanjers van Droom Je Thuis.

VG Orchids uit de Lier viert 40 jarig jubileum en trakteert Droom Je Thuis.

Orchideeën kwekerij VG Orchids uit de Lier vierde afgelopen maand haar 40 jarig jubileum. Aan alle gasten die het feest mee vierden werd een gift gevraagd voor Stichting Droom Je Thuis. Hier werd ruimhartig gehoor aan gegeven. Op donderdag 4 oktober werd door Andre van Geest de cheque overhandigd aan Sanne, de dochter van Theo die werkzaam is binnen dit mooie bedrijf. In totaal werd het bedrag van €5000,- opgehaald dat gebruikt gaat worden voor het toekomstige Droom Je Thuis-huis. Bedankt familie van Geest, alle gasten en werknemers van VG Orchids die dit geweldige bedrag bijeen brachten.