Westland Rally 2017 rijdt voor Droom Je thuis

Op zondag 26 maart werd de 2e Westland Rally gereden. Deze Rally is opgezet door 3 Westlandse ondernemers (Richard Holstein, Koos van Essen en Jeroen Pronk) met een liefhebberij voor rally en sport en is een toerrit annex navigatie rally, die gereden wordt op de openbare weg en geen snelheidselement bevat. De start is op een mooie locatie in het Westland, dit jaar bij Themapark De Westlandse Druif. De auto rally is geschikt voor ervaren en minder ervaren rally rijders en zelfs voor mensen die alleen een gezellige en mooie autotocht willen maken. De opbrengst van sponsoren en deelnemers van de Westland Rally was dit jaar bestemd voor Stichting Droom Je Thuis. Dit jaar kwamen 75 equipes aan de start. Een prachtige mix van snelle auto’s, maar ook oldtimers. De deelnemers navigeerden vervolgens aan de hand van diverse route systemen naar Zuidland, waar de lunchstop was. In de middag ging het parcours richting het Westland. De finish was bij de Olsthoorn Ranch, waar met een Street Dinner voor alle deelnemers de dag werd afgesloten. Na de prijsuitreiking mocht onze voorzitter Kees Quak samen met alle Droom Je Thuis kanjers en hun ouders een check van €40.000,- in ontvangst nemen.

DJT gift van WRWij waren overdonderd door de hoogte van dit bedrag. Dit hadden wij nooit verwacht maar zijn er heel blij mee. De eigen rolstoelbus, waarvoor we aan het sparen zijn, gaat er nu zeker komen. Ook kan de aangepaste zomer vakantie voor onze kanjers (zonder hun ouders) ermee bekostigd worden. Het restant van het geld zal worden gebruikt om extra aanpassingen te realiseren in het toekomstige woonhuis van de Stichting, waar onze kanjers en andere jongvolwassenen met een beperking binnen een paar jaar gaan wonen.

De Westland Rally heeft een hoop publiciteit gegenereerd voor Droom Je Thuis. In diverse regionale kranten en huis aan huis bladen is het nieuws van de grote gift voor ons gemeld. Evenals op de website van de WOS. Op maandagmiddag werd Kees Quak live in het middagmagazine door Jim Gardien telefonisch geïnterviewd. U kunt hieronder het interview met Kees Quak beluisteren indien u dat wilt.

Een beknopt overzicht van deze mooie zondag wordt in het volgende filmpje in foto’s en bewegend beeld weer gegeven.

Doorbraak wooninitiatieven toeslag

Vanaf 2013 krijgen bewoners van wooninitiatieven met een pgb – toen uit de Awbz – nu uit de Wlz een extra toeslag op hun indicatie. Dat is destijds besloten door de Tweede Kamer. Aanleiding was de verlaging van de budgetten, waardoor wooninitiatieven ten onder dreigden te gaan. Sinds de invoering van de zogenoemde ‘wooninitiatieven toeslag’ is er door Per Saldo gelobbyd met VWS over de manier waarop dit bedrag besteed mag worden. De laatste stap is daarin nu gezet: ook de huur voor de gemeenschappelijk ruimte mag uit de toeslag betaald worden. Dat is belangrijk nieuws voor veel wooninitiatieven en hun bewoners. Deze nieuwe regel gaat in vanaf 1 januari 2017.
Het bedrag van € 4.102,– (2017) ontvangen bewoners met een pgb-Wlz automatisch bovenop hun indicatie zorgprofiel/zorgzwaartepakket. Vanaf 2013 is stapsgewijs duidelijk geworden waaraan het besteed mag worden.

Wooninitiatieventoeslag Wlz_2017

Ronde Tafel no. 97 Westland 50 jaar

Stichting Droom Je Thuis heeft ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van serviceclub Ronde Tafel no. 97 Westland een gift ontvangen van €4000,-. Uit deze gift blijkt de grote maatschappelijke betrokkenheid van RT Westland bij organisaties als de onze. Door deze gift komt het verwezenlijken van onze droom, een eigen rolstoelbus, een grote stap dichterbij. Deze gift is aangemeld bij de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). De NSGK heeft een zogenaamde plus-regeling (lees hier meer over deze regeling) waardoor zij deze gift van Ronde Tafel ’97 verdubbelen. Stichting Droom Je Thuis is hier natuurlijk zeer blij mee!RT gift DJT