ANBI status voor Droom Je Thuis en voor de Vrienden van DJT!

Al enige tijd leefde bij Stichting Droom Je Thuis en bij de Vrienden van Droom Je Thuis de wens om door de Belastingdienst aangemerkt te worden als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen maar ook voor donateurs is het interessant om aan ANBI’s te schenken omdat de schenking van de aangifte inkomstenbelasting mag worden afgetrokken.

Een aantal weken geleden hebben onze beide stichtingen de ANBI status aangevraagd en deze week kregen wij bericht dat de ANBI status is toegekend. St. Droom Je Thuis met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 en de Vrienden van DJT stichting van af de oprichtingsdatum 10 november 2017.

Wij zijn hier super blij mee en hopen dat deze ANBI status ons helpt om nog meer mensen te kunnen overtuigen om onze droom te steunen.

 

Statiegeldbonnen AH ‘s-Gravenzande voor DJT

Onze DJT coördinator Marianne heeft in samenwerking met AH ‘s-Gravenzande een emballagebonnen actie georganiseerd die zeer succesvol is gebleken. De afgelopen maanden doneerden weer vele Breeje durpers hun statiegeldbon aan de Vrienden van Droom Je Thuis. In totaal werd €633,65 ingezameld voor ons mooie doel. AH ‘s-Gravenzande en alle gulle gevers heel hartelijk dank hiervoor.

Verrassing en dynamiek tijdens College Tour

Donderdag 30 november vond de vijfde College Tour plaats, georganiseerd door Bestuurdersbank Westland, Vitis Welzijn en Rabobank Westland. In deze editie, met als thema ‘Het g€ld ligt op straat. Pak jij het op?’, presenteerden elf organisaties hun verhaal. Het publiek bepaalde welke drie er ‘door’ mochten naar het panel van geldverstrekkers. Dynamiek en enthousiasme was duidelijk voelbaar! De tips en suggesties van het panel én drie inspiratoren waren zinvol voor de bezoekers.

Burgemeester Agnes van Ardenne trapte af met de woorden “Het geld ligt in Westland letterlijk op straat. De economische vaart zit er in. Dit en bestuurscoaching door Bestuurdersbank is waardevol om Westland sociaal economisch op een nog hoger plan te brengen.” Koos Verbeek, bestuurscoach bij Bestuurdersbank Westland, benoemde dat de kruiwagen stilstaat als niemand deze voortduwt. “Om een vereniging verder te helpen, is soms een nieuwe kruiwagen nodig. Bestuurdersbank kan hierbij helpen.”

Presentator Rob Veenman nodigde de organisaties uit voor hun presentatie van één minuut. Stichting Droom Je Thuis mocht als eerste met de presentatie beginnen en Ingrid Nieuwenhuis, een van onze ouders, kreeg snel de aandacht van het publiek en vertelde in het kort het verhaal van het toekomstige Droom Je Thuis huis, een huis voor jong volwassenen met een beperking dat midden in de samenleving zal staan maar met professionele zorg en begeleiding op maat waardoor de bewoners een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. In een inclusieve samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, geslacht, talenten of beperkingen.

Hierna kwamen vervolgens Muziekvereniging Gregorius, Stichting IQ+, de Westlandse Wandelvierdaagse, Stichting ALS Westland, Rokagemto / De Plankeniers, Westlands Sinterklaasfeest, het initiatief De Glazen Tafel , Stichting BAB, Scouting Heenweg en tenslotte Westland On Stage aan het woord.

Vervolgens bracht elke bezoeker een stem uit en mochten Stichting Droom Je Thuis, Scouting Heenweg en Stichting IQ+ door naar het panel, dat de wildcard aan Toneelvereniging Rokagemto / De Plankeniers als vierde finalist gaf. De finalisten vertelden in drie minuten hun verhaal aan het panel, bestaande uit Mark Stolk namens Fonds Westland, Paul Steyn namens St. Loswal ‘De Bonnen’, Gerard van Hoeven namens RaboWestlandfonds, Arie Dijkstra namens Priva en Remmert Keizer namens GJ Personeelsdiensten. De tips en suggesties die zij gaven over het doen van een aanvraag, waren van grote waarde voor de bezoekers. De vier finalisten hebben een streepje voor bij de behandeling van hun financiële aanvraag.

Zoals gebruikelijk bij College Tour kwamen inspiratoren aan het woord. Remmert Keizer van GJ Personeelsdiensten, lichtte hun missie toe waarin staat dat de samenleving waarin je geld verdient, ook iets mag terug verwachten. Dit doet het bedrijf, gespecialiseerd in diensten zoals uitzenden, verzuimbeheer en outplacement, door middel van sponsoring. “De waardering en aandacht die je terugkrijgt, geeft een goed gevoel.” Tilly Goes, voorzitter van De Zonnebloem regio Westland, weet met succes de fondsen te vinden. Wat is haar geheim? “Eerst binnen je club van vrijwilligers de plannen vertellen, dan begint het zaaien. Dit creëert draagvlak.” De bevlogen voorzitter benadrukte ook het belang van nazorg. Hans van der Knaap, voorzitter van Tennisclub Honselersdijk, heeft een luxe probleem. De reservelijst aan sponsoren dankt hij aan de goede sfeer. “Het is één grote familie van 700 leden, die voor elkaar zorgt.”

Bestuurdersbank Westland, een initiatief van Vitis Welzijn en Van Poelje Academie, organiseerde in samenwerking met Rabobank Westland deze vijfde netwerk- en kennisbijeenkomst voor alle Westlandse vrijwillige besturen en bestuursleden. De animo was flink; binnen korte tijd was de inschrijving vol. Ook deze College Tour was leerzaam en inspirerend. Een zesde College Tour wordt tweede kwartaal 2018 verwacht.