Intentieovereenkomst herontwikkeling locatie ‘Zuyt Brugge’ in Naaldwijk getekend!

Marga de Goeij, wethouder Zorg, Kees Quak voorzitter van Stichting Droom je Thuis en Julian Heemskerk directeur van Projectikon hebben 27 maart de intentieovereenkomst voor de (her)ontwikkeling van de locatie ‘Zuyt Brugge’ ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is om gezamenlijk onderzoek te doen naar de planologische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de (her)ontwikkeling van de locatie ‘Zuyt Brugge’ gelegen tussen de Secretaris Verhoeffweg en Zuideinde in Naaldwijk.
Stichting Droom je Thuis wil op het perceel naast de voormalige Kistenfabriek appartementen realiseren die geschikt zijn voor begeleid wonen voor jongeren met een beperking. Projectikon wil op deze locatie appartementen voor senioren en/of starters realiseren. Samen met de gemeente onderzoeken partijen de mogelijkheid om beide ontwikkelingen zo te combineren dat er een onderlinge samenhang is.

Op de foto: Onder toeziend oog van ouders en hun kinderen van Stichting Droom je Thuis tekenden Julian Heemskerk (Projectikon), wethouder de Goeij (gemeente Westland), Lonneke, en Kees Quak (Stichting Droom je Thuis) de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van het gebied ‘Zuyt Brugge’ in Naaldwijk. (foto: Thierry Schut Fotografie)

Tank en Schenk voor DJT

Het nieuwe tankstation-merk Peut van coöperatie De Vrije Pomp (DVP) wil in de toekomst een netwerk optuigen van zo’n honderd stations. Peut is een oud-Hollandse term voor brandstof en is afgeleid van het woord petroleum. Het is een merk dat een beetje rebels is, lef uitstraalt, ondernemend is, maar ook nuchter en Hollands.

Sinds een aantal weken is het tankstation (ex Argos) aan de Kruisbroekweg over gegaan in Peut. Per getankte liter draagt Peut Naaldwijk 1 cent af aan een goed doel.

Welke doel dat is, bepaal jij als klant zelf op de iPad bij de kassa.

Stichting Vrienden van Droom Je Thuis staat ook in het lijstje, waaruit je kan kiezen. Kies voor ons en in plaats van te sparen voor de zoveelste handdoek, ga je nu naar huis met het goede gevoel dat je meehelpt het Droom Je Thuishuis te realiseren in Naaldwijk, waarin jongeren met een meervoudige beperking de kans wordt geboden om echt onderdeel uit te maken van de lokale gemeenschap en zo kunnen leven in een ‘inclusieve’ samenleving, waarbij iedereen, óók mensen met een beperking, volwaardig deelnemen.

Ladies Run 2018 voor DJT

Ook dit jaar zal er een week na de Rotterdam marathon, op zondag 15 april, weer een Ladiesrun worden georganiseerd bij AV Waterweg. Het is alweer de tiende editie van dit evenement voor het goede doel. De naam van het goede doel is via een poll gekozen en de keuze is op Stichting Droom Je Thuis gevallen. En wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat de Ladiesrun Lustrum 2018 dit jaar voor de jongeren van Droom Je Thuis loopt.

De donatie die wij ontvangen wordt besteed aan het tilsyteem dat wij gaan installeren in ons toekomstige Droom Je Thuis Huis. Het tilsysteem zal nodig zijn voor een aantal bewoners zodat de benodigde transfers op een veilige wijze kunnen worden uitgevoerd. Veilig en verantwoord voor de gehandicapte bewoner én de zorgverlener.

Namens de toekomstige bewoners en hun ouders bedanken wij de deelnemers van de Ladies-Run 2018 hartelijk voor uw steun. Steun waarmee het DJT-huis van alle gemakken kan worden voorzien om het volledig aan te passen aan de bewoners.

Wilt u mee doen aan deze run? Op 15 april start de 10de Ladiesrun om 10 uur op de atletiekbaan bij AVWaterweg Albert Schweitzerdreef in Maassluis. Je kunt vanaf 08.30 u inschrijven.